Συλλογές
Τίτλος Η αστάθεια και οι "κρίσεις" του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος
Δημιουργός Δανιήλ, Νικόλαος
Συντελεστής Δημόπουλος, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 125σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματιστική αγορά
Διεθνής οικονομία
Διεθνή δημοσιονομικά
Νομισματική κρίση
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Οικονομική ύφεση
Σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001