Συλλογές
Τίτλος Τεχνικές Monte Carlo στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων
Δημιουργός Παπαϊωάννου, Σωτήρης
Συντελεστής Δελλαπόρτας, Πέτρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 82σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Μετοχή
Χρηματιστηριακή αξία
Τιμές αξιών
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οικονομικό υπόδειγμα
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002