Συλλογές
Τίτλος Πρόβλεψη νομισματικών και τραπεζικών κρίσεων
Εναλλακτικός τίτλος οι περιπτώσεις της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας
Δημιουργός Κρεμμύδας, Χρήστος Σ.
Συντελεστής Λεβεντάκης, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 116σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Νομισματική πολιτική
Κεντρική τράπεζα
Νομισματική κρίση
Τραπεζική πολιτική
Αργεντινή
Βραζιλία
Ρωσία
Τουρκία
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική ύφεση
Συναλλαγματική ισοτιμία
Δημόσιο χρέος
Βραχυπρόθεσμη πίστωση
Οικονομική πρόβλεψη
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003