Συλλογές
Τίτλος Εμπειρική διερεύνηση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων
Δημιουργός Νατσάκος, Δημήτρης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Κεφαλαιαγορά
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Επένδυση στο εξωτερικό
Διεθνές εμπόριο
Ημερομηνία έκδοσης 01-2004