Συλλογές
Τίτλος Στατιστική μελέτη χρονολογικών σειρών αγοράς συναλλάγματος
Δημιουργός Ρεκλείτης, Χρήστος Αθανασίου
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Λειβαδά, Αλ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 135σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Στατιστική
Πίστη
Διεθνείς πληρωμές
Τιμή συναλλάγματος
Αγορά συναλλάγματος
ΔΝΤ
Κεντρική Τράπεζα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Συνάλλαγμα
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 11-2004