Συλλογές
Τίτλος Παχυσαρκία: κοινωνική και οικονομική διάσταση ενός πληθυσμιακού χαρακτηριστικού
Δημιουργός Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 136σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Κοινωνική έρευνα
Στατιστική έρευνα
Πάχυνση
Στατιστική
Κοινωνική δομή
Διατροφή
Ανθρώπινη διατροφή
Κακή διατροφή
Συνήθειες διατροφής
Ημερομηνία έκδοσης 02-2005