Συλλογές
Τίτλος Αι μορφαί της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
Δημιουργός Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 4.406.5 KB
σ. 111-125
Γλώσσα el
Κάλυψη 1959-1960
Ημερομηνία έκδοσης [1960]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών