Συλλογές
Τίτλος Υποδείγματα αξιολόγησης και πρόβλεψης αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός Χωροπανίτου, Στεργιανή
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 123σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική διαχείριση
Εταιρία επενδύσεων
Τράπεζα
Αγορά
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 12-2007