Συλλογές
Τίτλος Εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις & "foreign outsourcing"
Εναλλακτικός τίτλος μια σύγκριση παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχείρησης
Δημιουργός Λυρατζοπούλου, Δόμνα
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 89σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Κεφάλαιο
Εξαγωγές
Επενδύσεις
Παραγωγικότητα
Οικονομία
Επιχείρηση
Οικονομετρία
Διοίκηση
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008