Συλλογές
Τίτλος Συγκεκριμέναι μορφαί της συναρτήσεως f (u t + 1) επί των πηλίκων απαλοιφής
Δημιουργός Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 4.104.4 KB
σ. 143-161
Γλώσσα el
Κάλυψη 1959-1960
Ημερομηνία έκδοσης [1960]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών