Συλλογές
Τίτλος Η "εκδυτικοποίηση" των υπό μετάβαση χωρών και η προοπτική ένταξης των στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Δημιουργός Ντήλιας, Απόστολος
Συντελεστής Πουρναράκης, Ευθύμιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 129σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ενισχύσεις ΕΚΑΧ
Κοινοτική χρηματοδότηση
Προσθετικότητα της βοήθειας
Κοινοτική ενίσχυση
Αξιολόγηση σχεδίου
Μεταβατική περίοδος ΕΚ
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Διεύρυνση της Κοινότητας
Ευρωπαϊκή Ενωση
Κρατικές ενισχύσεις
Πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας
Μακροοικονομία
Οικονομικά μεγέθη
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000