Συλλογές
Τίτλος Τεχνική αποτελεσματικότητα ορεινών αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
Δημιουργός Μιγκίρου, Χριστίνα
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική τεχνική
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομετρία
Αποτέλεσμα της αγροτικής εκμετάλλευσης
Κτηνοτροφία
Ζωική παραγωγή
Παραγωγικότητα
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Ημερομηνία έκδοσης 10-2002