Συλλογές
Τίτλος Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1980-2002
Εναλλακτικός τίτλος αιτίες του φαινομένου - λόγοι αποτυχίας
Δημιουργός Βουλγαράκη, Ρωξάνη
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Τραπεζική δραστηριότητα
Σύμπραξη
Οικονομική συγκέντρωση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Τεχνολογική αλλαγή
Νομοθεσία
Μονοπώλιο
Ολιγοπώλιο
Διεπιχειρησιακή συμφωνία
Οικονομική συμφωνία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003