Συλλογές
Τίτλος Πτυχιούχοι οικονομικών και εμπορικών επιστημών
Εναλλακτικός τίτλος (1958-1959)
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 199-204
1.661.4 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1959-1960
Ημερομηνία έκδοσης [1960]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών