Συλλογές
Τίτλος Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός Σούκερα, Μαρία
Συντελεστής Βέττας, Νικόλαος
Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 245σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομική συγκέντρωση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Πολιτική του ανταγωνισμού
Ανταγωνισμός
Τράπεζα
Σύμπραξη
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005