Συλλογές
Τίτλος Συγκριτική εμπειρική ανάλυση της βιολογικής και συμβατικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 1992-2001
Δημιουργός Μανωλή, Αλεξάνδρα
Συντελεστής Μπαλτάς, Γ.
Ανδρικόπουλος, Ανδρέας Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Βιολογική γεωργία
Σύστημα καλλιέργειας
Γεωργικό προϊόν
Αγορά γεωργικών προϊόντων
Γεωργική παραγωγή
Γεωργική πολιτική
Αγροτική μεταρρύθμιση
Γεωργική οικονομία
Πρότυπο αγρόκτημα
Τιμές αγροτικών προϊόντων
Οικονομικό υπόδειγμα
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2002