Συλλογές
Τίτλος Ευκαιρίες arbitrage
Δημιουργός Θεοδωρόπουλος, Σαράντος
Συντελεστής Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματιστική αγορά
Κεφαλαιαγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματαγορά
Τιμές αξιών
Οικονομικό υπόδειγμα
Μετοχή
Κινητές αξίες
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003