Συλλογές
Τίτλος Επί της αξιοποιήσεως του σπάρτου
Δημιουργός Μηλιώτης, Ιωάννης Αθ.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 2.759.9 KB
σ. 189-198
Γλώσσα el
Κάλυψη 1960-1961
Ημερομηνία έκδοσης [1961]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών