Συλλογές
Τίτλος Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Δημιουργός Διονυσάτου, Στυλιανή
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Μπάλλας, Απόστολος
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 236σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Οικονομική Θεωρία
Λέξη κλειδί Λογιστική
Τράπεζα
Διεθνές πρότυπο
Οικονομική κατάσταση
Εσοδα
Δαπάνη
Φορολογία
Οικονομική υποστήριξη
Επενδύσεις
Ανάλυση εισροών-εκροών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007