Συλλογές
Τίτλος Έλεγχος αξιοπιστίας στατιστικών πορισμάτων
Δημιουργός Αθανασιάδης, Κ.Α.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 199-212
3.596.3 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1960-1961
Ημερομηνία έκδοσης [1961]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών