Συλλογές
Τίτλος Προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ένα υπόδειγμα ζώνης στόχου
Δημιουργός Μάμαλης, Μιχάλης Χ.
Συντελεστής Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Συναλλαγματική ισοτιμία
Συνάλλαγμα
Νομισματική προσαρμογή
Νόμισμα
Προσφορά χρήματος
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Ημερομηνία έκδοσης 12-1997