Συλλογές
Τίτλος Η Ευρω-Μεσογειακή εταιρική σχέση και η προοπτική δημιουργίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου
Δημιουργός Βερύκοκος, Γεώργιος Χ.
Συντελεστής Μπαλτάς, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Εμπορική συμφωνία
Δασμολογικές διαπραγματεύσεις
Πολυμερείς σχέσεις
Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών
Διεθνές εμπόριο
Μεσογειακή περιοχή
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εμπορική συνεργασία
Κοινή Αγορά
Διεθνική επιχείρηση
Διεθνική επιχείρηση
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001