Συλλογές
Τίτλος Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο. Μελέτη περίπτωσης: η συγχώνευση της EFG-Eurobank Εργασίας
Δημιουργός Στρουγγάρης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Νομικό καθεστώς
Τραπεζική δραστηριότητα
Ελεγχος των συγχωνεύσεων
Τραπεζικό σύστημα
Ελλάδα
Οριζόντια σύμπραξη
Σύμπραξη
Ομιλος εταιριών
Οικονομική συγκέντρωση
Τράπεζα
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002