Συλλογές
Τίτλος Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τα αέρια του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της Ελλάδος
Δημιουργός Εξάρχου, Ιωάννης
Συντελεστής Βλάχου, Ανδριάνα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 142σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Φαινόμενο θερμοκηπίου
Κλίμα
Ρύπανση
Εμπορία
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006