Συλλογές
Τίτλος Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Δημιουργός Κυριακού, Ανίσα
Συντελεστής Βρόντος, Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 115σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικές επιστήμες
Εταιρία επενδύσεων
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007