Συλλογές
Τίτλος Share price reactions to sporty performances of soccer clubs listed on the London stock exchange and the alternative investment market
Δημιουργός Κεφαλληνός, Διονύσιος
Συντελεστής Σπύρου, Σ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 189p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί United Kingdom
Data analysis
Financial market
Prices
Sports
Efficiency
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005