Συλλογές
Τίτλος Τιτλοποίηση απαιτήσεων
Δημιουργός Σουλιτσιώτη, Ανθούλα
Συντελεστής Γεωργούτσος, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 102σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Ιδιωτικοποίηση
Αποδοτικότητα
Δημόσιος οργανισμός
Επιχείρηση
Πιστωτικό ίδρυμα
Τόκος
Δανειοδότηση
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005