Συλλογές
Τίτλος Η διερεύνηση της συσχέτισης θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών με τις αποδόσεις των τιμών των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριος Αξιών Αθηνών εταιρείες
Δημιουργός Παπανδρέου, Νικόλαος Θ.
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Τιμή
Τιμολόγηση
Κεφαλαιαγορά
Μετοχή
Εταιρία
Χρηματιστήριο αξιών
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης 09-2005