Συλλογές
Τίτλος Οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των εταιρειών: η περίπτωση της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 16 από τις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής Τζόβας, Χρήστος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 75σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Στατιστική έρευνα
Δημοσκόπηση
Λογιστικό σύστημα
Λογιστική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης 11-2006