Συλλογές
Τίτλος Stock price reaction to merger and acquisition announcements: evidence from greek firms listed on Athens stock exchange
Δημιουργός Γιαλαμάς, Ιωάννης
Συντελεστής Σπύρου, Σ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 87p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Financial market
Mergers
Acquisitions
Prices
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006