Συλλογές
Τίτλος Η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος στο χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο 2000-2005
Δημιουργός Ρουμελιώτης, Γεώργιος
Συντελεστής Λελεδάκης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 158σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Τιμή αγοράς
Μετοχή
Εταιρία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Λογιστική
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 07-2006