Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των επιχειρήσεων: η εφαρμογή του Π.Δ.299/2003 στην Ελλάδα
Δημιουργός Πρασσά, Αλεξάνδρα-Νίκη
Συντελεστής Τζόβας, Χρήστος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 82σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Χρέος
Απόσβεση
Επιχείρηση
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006