Συλλογές
Τίτλος Ακίνητη περιουσία και οικονομική σταθερότητα
Εναλλακτικός τίτλος έκθεση εκτίμησης ακινήτου
Δημιουργός Βολουδάκη, Ευγενία Ε.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 92σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Στατιστική (part-time)
Λέξη κλειδί Διπλωματική εργασία
Ακίνητη περιουσία
Αγορά
Νομισματική πολιτική
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 05-2011