Συλλογές
Τίτλος Μια σύγχρονη προσέγγιση για τα αμοιβαία κεφάλαια
Δημιουργός Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 65σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Διεθνής αγορά
Κεφάλαιο
Χαρτοφυλάκιο
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011