Συλλογές
Τίτλος Κράτος και οικονομία: ανατύπωσις εκ της "Επιθεωρήσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως", οργάνου της "Ενώσεως των Δήμων της Ελλάδος - περίοδος β΄, έτος ζ', τεύχος Α-Β, σ. 17-29
Δημιουργός Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης Τυπογραφείο Α. Χαλούλου
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 18σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1928