Συλλογές
Τίτλος Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Δημιουργός Καλαμπαλίκης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Ενοικίαση
Risk management
Ιαπωνία
Ακίνητη περιουσία
Κτηματική αγορά
Στατιστική μέθοδος
Πώληση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011