Συλλογές
Τίτλος Στατιστικές μέθοδοι ταξινόμησης πιστοληπτικής ικανότητας
Δημιουργός Κεκάτου, Ευθαλία
Συντελεστής Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί Λήψη απόφασης
Δανειοδότηση
Τραπεζικό σύστημα
Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης 07-2012