Συλλογές
Τίτλος Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Δημιουργός Χριστοδούλου, Αγαμέμνων
Συντελεστής Πανάς, Ε.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Νομισματική πολιτική
Οικονομική σταθεροποίηση
Κτηματική αγορά
Αγορά ακινήτων
Στατιστική μέθοδος
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 05-2011