Συλλογές
Τίτλος Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Δημιουργός Ντούλας, Στέφανος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 122σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Οικονομία
Στατιστική
Αγορά ακινήτων
Κτηματική αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 04-2011