Συλλογές
Τίτλος Αμοιβαία κεφάλαια και αξιολόγηση διαχειριστικών ικανοτήτων
Δημιουργός Παππάς, Θωμάς
Συντελεστής Τζαβαλής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 164σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικές επιστήμες
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Επενδύσεις
Επενδυτική πολιτική
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011