Συλλογές
Τίτλος Καταχώρηση δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού
Δημιουργός Τζωρτζίνη, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ζευγώλης, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 136σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει το περιεχόμενο του άρθρου 82, να αναλύσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι ανωτέρω πολιτικές θεωρούνται καταχρηστικές και άρα απαγορεύονται αλλά και να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται απ’ τα κοινοτικά όργανα, μέσω της μελέτης σχετικών νομικών υποθέσεων που απασχόλησαν κατά καιρούς το Ευρωπἀκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού.
Λέξη κλειδί Δίκαιο του ανταγωνισμού
Δεσπόζουσα θέση
Πολιτική του ανταγωνισμού
Ανταγωνισμός
Κοινοτικό δίκαιο
Ημερομηνία έκδοσης 01-2009
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/