Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση χαρτοφυλακίου ασφαλισμένων οδηγών
Δημιουργός Καρδιασμένος, Παναγιώτης
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 93σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Ασφάλιση αυτοκινήτων
Ασφάλιστρο
Τιμολόγηση
Ημερομηνία έκδοσης 04-2011