Συλλογές
Τίτλος Η αντασφαλιστική αγορά : είδη αντασφαλιστικών συμβάσεων, μοντέλα αξιολόγησης καταστροφικού κινδύνου και παράθεση προτύπων εποπτείας επί των αντασφαλιστικών εταιρειών ώστε να εξασφαλιστεί ένα παγκοσμίως φερέγγυο ασφαλιστικό σύστημα
Δημιουργός Παυλάκη, Ειρήνη
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 116σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Στατιστική έρευνα
Κάλυψη κινδύνου
Στατιστική
Ασφαλιστική εταιρεία
Ασφαλιστικός κλάδος
Χαρτοφυλάκιο
Φυσική καταστροφή
Management
Ημερομηνία έκδοσης 04-2011