Συλλογές
Τίτλος Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου και η τιμολόγησή τους
Δημιουργός Βαρβαρέσου, Διονυσία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τζαβαλής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Πιστωτικά παράγωγα
Τιμολόγηση
Οικονομικές επιστήμες
Πιστωτικός κίνδυνος
Οικονομία
Αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 01-2012