Συλλογές
Τίτλος Η σχέση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με τις αποδόσεις των μετοχών
Δημιουργός Κούνας, Νικόλαος
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 45σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Επιχείρηση
Μετοχή
Χρηματοδότηση
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 06-2012