Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση επενδύσεων με τη χρήση εμπράγματων δικαιωμάτων προαίρεσης (Real options)
Δημιουργός Αρμάος, Ιωσήφ
Συντελεστής Τσεκρέκος, Ανδριανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 86σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Λήψη απόφασης
Διεθνής ανταγωνισμός
Ανταγωνιστικότητα
Επιχείρηση
Επενδύσεις
Επενδυτικό σχέδιο
Νέες τεχνολογίες
Ημερομηνία έκδοσης 07-2012