Συλλογές
Τίτλος Γενική χημεία μετ' εφαρμογών: μέθοδοι και κανόνες δια την χημικήν εξέτασιν των κυριώτερων τροφίμων
Δημιουργός Στρογγύλης, Α. Γ.
Εκδότης Κρανιωτάκης Ε.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 334σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925