Συλλογές
Τίτλος Νεώτεροι αστικοί νόμοι 1835-1928 μετά των σχετικών διαταγμάτων: περιέχοντες τα άρθρα μόνον των αστικών νόμων, ως τροποποιήθηκαν ταύτα διά των μέχρι των αρχών του έτους 1927 νεώτερων νόμων
Δημιουργός Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ.
Εκδότης Τζάκας, Ν., Δελαγραμμάτικας Σ. & ΣΙΑ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 840σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927