Συλλογές
Τίτλος Εκλελαϊκευμέναι οικονομικαί θεωρίαι του χρήματος: εξέλιξις, υποτίμησις και αναμόρφωσις
Δημιουργός Παράσχος, Δημήτριος Χ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 115σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σειρά Α΄. (Εναισιμος διατριβή επί διδακτορία)
Ημερομηνία έκδοσης 1926