Συλλογές
Τίτλος Επιτροπή επί των καυσίμων: εκθέσεις και υπομνήματα του βιομηχανικού τμήματος αυτής
Συντελεστής Φιλάρετος, Κλεισθένης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Διεύθυνσις εμπορίου και βιομηχανίας
Εκδότης Θεοδωρόπουλος, Κων. Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 119σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1919